iTinMod-Logo2
 

01

รวมสุดยอดมหกรรม Gachapon รวมไว้ทั้งหมดที่นี่ ตู้พิเศษแยกสายเฉพาะกิจ ต้องการ Gear Item ชนิดไหน เลือกสุ่มได้ตามตู้เลย โดยจะมีทั้งหมด 4 ตู้ด้วยกันแบ่งออกเป็น Helmet, Armor, Weapon และ Monster ในส่วนของ Special Gachapon นี้จะแบ่งออกเป็นตามวันด้วยกัน ตั้งแต่ช่วงวันที่ 31 มี.ค. - 7 เม.ย. นี้ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ

Special Gachapon Armor Only จะอัพเดทเข้ามาในช่วงวันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. นี้
หมายเหตุ : Special Gachapon Armor Only จะถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบดังนี้
              1. แบบใช้ 30 Gem ในการสุ่ม Gear 10 ชิ้น ผู้เล่นจะได้รับไอเทมระดับ SR 2 ชิ้นเป็นอย่างน้อย และสามารถเปิดได้ 3 ครั้งต่อวันเท่านั้น
              2. แบบใช้ 50 Gem ในการสุ่ม Gear 10 ชิ้น ผู้เล่นจะได้รับไอเทมระดับ SSR 1 ชิ้นเป็นอย่างน้อย และสามารถเปิดได้ 1 ครั้งต่อวันเท่านั้น

Special Gachapon Armor Only บางส่วนที่มีโอกาสสุ่มได้รับ (เมื่อพัฒนาจนถึงระดับสูงสุดแล้ว)
02

Special Gachapon Helm Only จะอัพเดทเข้ามาในช่วงวันที่ 2 - 3 เม.ย. นี้
หมายเหตุ : Special Gachapon Helm Only จะถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบดังนี้
              1. แบบใช้ 30 Gem ในการสุ่ม Gear 10 ชิ้น ผู้เล่นจะได้รับไอเทมระดับ SR 2 ชิ้นเป็นอย่างน้อย และสามารถเปิดได้ 3 ครั้งต่อวันเท่านั้น
              2. แบบใช้ 50 Gem ในการสุ่ม Gear 10 ชิ้น ผู้เล่นจะได้รับไอเทมระดับ SSR 1 ชิ้นเป็นอย่างน้อย และสามารถเปิดได้ 1 ครั้งต่อวันเท่านั้น

Special Gachapon Helm Only บางส่วนที่มีโอกาสสุ่มได้รับ (เมื่อพัฒนาจนถึงระดับสูงสุดแล้ว)
03

Special Gachapon Monster Only จะอัพเดทเข้ามาในช่วงวันที่ 4 - 5 เม.ย. นี้
หมายเหตุ : Special Gachapon Monster Only จะถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบดังนี้
              1. แบบใช้ 30 Gem ในการสุ่ม Gear 10 ชิ้น ผู้เล่นจะได้รับไอเทมระดับ SR 2 ชิ้นเป็นอย่างน้อย และสามารถเปิดได้ 3 ครั้งต่อวันเท่านั้น
              2. แบบใช้ 50 Gem ในการสุ่ม Gear 10 ชิ้น ผู้เล่นจะได้รับไอเทมระดับ SSR 1 ชิ้นเป็นอย่างน้อย และสามารถเปิดได้ 1 ครั้งต่อวันเท่านั้น

Special Gachapon Monster Only บางส่วนที่มีโอกาสสุ่มได้รับ (เมื่อพัฒนาจนถึงระดับสูงสุดแล้ว)
04

Special Gachapon Weapon Only จะอัพเดทเข้ามาในช่วงวันที่ 6 - 7 เม.ย. นี้
หมายเหตุ : Special Gachapon Weapon Only จะถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบดังนี้
              1. แบบใช้ 30 Gem ในการสุ่ม Gear 10 ชิ้น ผู้เล่นจะได้รับไอเทมระดับ SR 2 ชิ้นเป็นอย่างน้อย และสามารถเปิดได้ 3 ครั้งต่อวันเท่านั้น
              2. แบบใช้ 50 Gem ในการสุ่ม Gear 10 ชิ้น ผู้เล่นจะได้รับไอเทมระดับ SSR 1 ชิ้นเป็นอย่างน้อย และสามารถเปิดได้ 1 ครั้งต่อวันเท่านั้น

Special Gachapon Weapon Only บางส่วนที่มีโอกาสสุ่มได้รับ (เมื่อพัฒนาจนถึงระดับสูงสุดแล้ว)
0506

Share
15fd15ce7c9be2755f1311b94febf5f3.jpg